top of page
  • Som una llar d'infants, de 0 a 3 anys, de titularitat privada. Autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  • Situada a Sant Cugat del Vallès, en el barri de Sant Francesc, entre els barris de Coll Favà, Can Magí i Torreblanca.

  • Parem especial atenció  perquè els nens i les nenes i les seves famílies trobin en el nostre centre un espai familiar, de confiança i acollidor per a sentir-se com a casa.

  • La nostre llengua vehicular és el català.                                                                                     Fem immersió en la llengua anglesa, La professora especialista es comunica amb els grups d'i1 i d'i2 en les dinàmiques diàries.                                                                                        El castellà també està present a la nostre llar d'infants, sobretot amb les famílies que estan itinerants a la nostra ciutat, important perquè els infants puguin comunicar-se en tant van familiaritzant-se amb la llengua catalana.  Som una escola trilingüe.

  • Curset de natació, opcional dintre de l'horari escolar.

  • Cuina pròpia. Alimentació adaptada a les diferents edats i als protocols d'intoleràncies o al·lergies.

  • El nostre horari:                                                                                                                                Acollida matí: de 7.30h a 9h                                                                                                        Horari escolar: de 9h a 17h                                                                                                         Acollida tarda: de 17h a 18.30h


 

bottom of page