top of page

El nostre objectiu és vetllar pel desenvolupament integral dels nens i les nenes: físic, cognitiu, social i emocional. I oferir a les famílies un espai acollidor on sentin que els seus fills estaran cuidats como a casa. Així;

  • En un entorn tranquil, on es sentin segurs i estimats els hi proporcionarem moments d'interacció per tal d'afavorir la sociabilitat amb els infants i els adults.

  • Respectarem les seves emocions en cada moment i afavorirem la seva expressió, verbal o gestual.

  • Tindrem present el ritme evolutiu i maduratiu personal, doncs cada infant és diferent. Respondrem als seus senyals d'acord amb les seves necessitats tenint en compte aquestes diferències.

  • Activitats Vivencials, per estimular la creativitat i la curiositat per descobrir i aprendre.. 

bottom of page